Begrenset tilbud på grunn av koronaviruset

Politiets utlendingskontor og  Servicesentre for utenlandske arbeidstakere (SUA) har for tiden et begrenset tilbud på grunn av koronaviruset. Se hvor du kan møte opp og hvilke saker som prioriteres hos ditt nærmeste politi. Du kan ikke møte opp hos politiet uten en avtale, og:

  • Du må ha oppholdt deg i Norge de siste ti dagene.
  • Du må ikke ha symptomer på luftveisinfeksjoner.

Vi oppdaterer informasjonen her så snart vi vet noe mer.

Søknad om beskyttelse
Dersom du skal søke om beskyttelse, er det viktig at du tar kontakt med politiet med en gang du kommer til Norge.

Spørsmål og svar om hvordan koronasituasjonen påvirker innreise og utreise, asylsøkere, EU/EØS-borgere og borgere utenfor EU/EØS (udi.no).

Her finner du mer informasjon om hvordan koronasituasjonen påvirker innreise  til Norge, søknader, asylsøkere, driftsoperatører og ansatte på asylmottak, og UDI.