Om SFU

Senter for Utlendingsrett (SFU) er et juridisk firma innen utlendingsrett siden oktober 2014.

Har du fått avslag på din søknad om oppholdstillatelse? Har du problemer med oppholdstillatelsen din eller står i fare for å bli kastet ut av Norge?

Senter For Utlendingsrett (SFU har lang erfaring og kompetanse innen utlendingsrett. Vi bistår i saker som behandles av Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE), og vi bistår i å fremme utlendingssaker for domstolen.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak. I enkelte typer utlendingssaker kan du ha krav på fri rettshjelp. Vi kan vurdere om din sak er en av disse.