Senter for Utlendingsrett (SFU) er et juridisk firma innen utlendingsrett siden oktober 2014.

Har du fått avslag på din søknad om oppholdstillatelse? Har du problemer med oppholdstillatelsen din eller står i fare for å bli kastet ut av Norge?

Senter For Utlendingsrett (SFU har lang erfaring og kompetanse innen utlendingsrett. Vi bistår i saker som behandles av Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE), og vi bistår i å fremme utlendingssaker for domstolen.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak. I enkelte typer utlendingssaker kan du ha krav på fri rettshjelp. Vi kan vurdere om din sak er en av disse.